Utforming. Levering. Installasjon.

Utforming. Levering. Installasjon.

Utforming, generelle kontrahering, levering, montering av prefabrikkerte lett-metallkonstruksjoner for varehus, kjøpesentre, industribygg, kjøl og fryserom, idrettshaller, gårdsbygninger, etc.

EMIMAR SIA spesialiserer seg på produksjon, levering og installasjon av prefabrikkerte bygninger.

Våre eksperter har lang erfaring i både design og prosjektering av bygg i stadiet før igangsettelse av selve byggingen.Vi tilbyr ett gjensidig fordelaktig samarbeid med arkitekter, byggefirmaer, samt bedrifter, gründere og enkeltpersoner som planlegger byggverk. Her kan du bestille både design og bygging av prefabrikkerte bygninger.

Emimar viktigste virksomhetsområder:
 • levering av metallkonstruksjoner og installasjon.
 • bygging av full-sett pre-fabrikkerte nøkkelferdige bygninger.
Bygningene er utformet for å være tilpasset en rekke industri – og næringsvirksomhet:
 • logistikksentre, varehus;
 • fabrikker, produksjonsanlegg, industribygninger;
 • idrettsanlegg; kjøpesentre, bilsentre;
 • driftsbygninger, bygninger for jordbruksformål;
 • offentlige bygg og kontorbygg;
 • administrative buildings, offices.
EMIMAR SIA tilbyr full-sett bygninger, inkludert:
 • hoved stålkonstruksjon
 • taktekking system
 • vegg system
Foreløpige utgifter av enhver bygning er:
 • bærende og omsluttende strukturer (rammeverk, vegg og tak systemer) med innfesting og tettings elementer.
 • drenerings system;
 • åpningsrammeelementer;
 • prosjektdokumentasjon GP, AR, BK, MK.
Viktigste fordelene:
 • vi garanterer ett strengt samsvar i.h.t. eksisterende/gjeldende byggeforskrifter og regler, tidsfrister og budsjett;
 • nøyaktig, rask og effektiv pris kalkulasjon før starten av prosjektaktivitetene;
 • komplett levering;
 • overholdelse av arkitektoniske krav;
 • fleksibilitet i valg av dimensjoner;
 • utvidelsespotensial;
 • 60 m eller mer fritt spenn uten mellomstøtter;
 • faste tidsfrister og budsjetter;
 • minimale driftskostnader;
 • optimal plassutnyttelse;
 • hele spekteret av «nøkkelferdige» bygg;
 • montering ved hjelp av høy-styrke bolter (ingen sveising).

Emimar tilbyr komplett sett av byggematerialer, klart til montering av prefabrikkerte bygninger. Salg av produkter, som du kan se på nettstedet vårt, samt rådgivning, design, rådgivende tjeneste for installering.