Sandwichpaneler med mineralull

Brannbestandig panel med kjerne av mineralull for vegger

Sandwichpaneler
EMW-Lite Mw 1000

Sandwichpaneler
EMW-Lite Mw FARM 1000

Sandwichpaneler
EMW-Mw 1000

Sandwichpaneler
EMW-Mw 1150

Sandwichpaneler
EMW-EKOMw 1150

Sandwichpaneler Akustisk
EMW-Mw AK 1150

Sandwichpaneler
EMW-Mw FARM 1150

Brannbestandig panel med kjerne av mineralull for yttervegger med skjult lås

Sandwichpaneler
EMF-Lite Mw 1050

Sandwichpaneler
EMF-Mw 1050

Sandwichpaneler
EMF-Mw 1100

Brannbestandig panel med kjerne av mineralull for kjerne tak

Sandwichpaneler
Roof EMR-Mw 1050

Sandwichpaneler
Roof EMR-Mw FARM 1050