Profiler for vegger T8 Profiler for vegger T8
  Profilhøyde: 8 mm
  Dekkende bredde: 1164 / 920 mm 
  Total bredde: 1220 / 980 mm 
  Material: S 250 GD; DX 51D
  Maksimal lengde: 6 m
  Minimum lengde: 0.5 m
  Tykkelse: 0.5 ÷ 1.0 mm 
  Belegg: polyester, polyuretan, sink belegg, AluSink
  Perforering: ja