Profiler for vegger T6 Profiler for vegger T6
  Profilhøyde: 6 mm
  Dekkende bredde: 1179 / 917 mm 
  Total bredde: 1233 / 970 mm 
  Material:   S 250 GD; DX 51D
  Maksimal lengde: 4 m
  Minimum lengde: 0.5 m
  Tykkelse: 0.5 ÷ 0.7 mm 
  Belegg: polyester, polyuretan, sink belegg, AluSink
  Perforering: ja