T18 largeZ Profiler for vegger T18 Sinc
   
 Profilhøyde: 18 mm
 Dekkende bredde: 870 mm
 Total bredde: 913 mm 
 Material:   DX 51D
 Maksimal lengde: 8.0 m
 Minimum lengde: 0.5 m
 Tykkelse: 0.5 ÷ 0.8 mm
 Belegg: sink belegg
 Perforering: ja